Rendah Hati -->

Advertisement

Rendah Hati

Admin
Rabu, 06 Juni 2018

Ilustrasi 
Bersikaplah rendah hatilah kamu bak bintang, terlihat oleh yang memandangnya berada rendah di permukaan air, padahal tempatnya sangat tinggi.

Janganlah kamu seperti asap yang terlihat tinggi di atas awan dengan sendirinya, padahal tempat yang sebenarnya adalah rendah. Sabda Nabi SAW: "Kemuliaan seorang mu'min terletak pada sikapnya yang tidak memerlukan bantuan orang lain." 

Berbuat baiklah kamu kepada siapa pun yang kamu sukai, niscaya kamu menjadi rajanya. Rezeki sedikit yang mencukupimu lebih baik daripada banyak membuatmu melampaui batas. Wallahu a'lam.