Syair Cinta -->

Advertisement

Syair Cinta

Kamis, 10 Januari 2019

Ilustrasi
Alhamdulillahi rabbil 'alamiin, segala puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah 'Azza Wa Jalla Yang Maha Baik yang masih memberikan kita waktu dan umur yang panjang, serta kesempatan kita untuk senantiasa membenahi diri hingga akhir hayat.

Mudah-mudahan shalawat senantiasa dilimpahkan kepada Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam, kepada sahabat-sahabatnya yang merupakan pemuka-pemuka orang-orang pilihan dan kepada keluarganya yang merupakan pemimpin-pemimpin orang-orang yang berbakti dan bertakwa.

Kita wajib cinta dan mengakui nikmat-nikmatNya secara batin, menceritakannya secara lahir dan menggunakannya untuk taat kepada Allah SWT.

Sebab, cinta yang murni akan dibalas dengan minuman yang murni dan cinta yang oplosan akan dibalas dengan minuman yang oplosan pula. 

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." (QS. Az-Zalzalah: 7-8)

Maka jangan sekali-kali engkau terlena kekasih tercinta. Karena cinta punya tanda-tanda.

Berikutnya adalah bait-bait cinta kepada Allah SWT:

Dan ia punya banyak media dari hadiah kekasih tercinta 
Diantaranya menikmati pahitnya cobaanNya 
Dan merasa senang dengan segala perbuatanNya

Salah satu tandanya ialah selalu tampak tersenyum
Sementara hati menyimpan duka pada kekasih yang tercinta
Salah satu tandanya ialah selalu berusaha memahami
Kata-kata orang yang senang bila ia ditanya.

Dan ada lagi yang berkata:

Salah satu tandanya ialah kesedihan dan ratapannya

Karena takut kepada kalam lalu tak ada yang mencelanya

Salah satu tandanya ialah anda melihatnya bepergian

Menuju medan jihad dan segala tindakan yang utama

Salah satu tandanya ialah sikap zuhudnya terhadap apa yang dilihatnya

Dari tempat kehinaan dan kenikmatan yang sementara

Salah satu tandanya ialah anda melihatnya menangis

Bila ia melihat dirinya dirinya melakukan perbuatan buruk

Salah satu tandanya ialah anda melihatnya menyerahkan

Segala urusan kepada Maha Raja Yang Maha Adil

Salah satu tandanya ialah anda melihatnya ridha kepada Maha Raja

Dalam setiap keputusan yang turun daripadaNya. 

Wallahu a'lam. Subhanakal lahumma wa bihamdika...*