Kemunafikkan -->

Advertisement

Kemunafikkan

Admin
Sabtu, 19 Mei 2018

Ilustrasi 
Rasulullah SAW telah bersabda, "Kebanyakan orang-orang munafik umat ini berasal dari ahli quranya," Dalam hadis juga disebutkan, "Kemusyrikan di kalangan umatku lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut di atas batu besar licin."

Menurut sebagian ulama, manusia yang paling dekat dengan kemunafikan adalah orang menganggap dirinya bersih dari kemunafikan. Hudzaifah ra mengatakan, "Orang-orang munafik pada hari ini jumlahnya lebih banyak daripada sewaktu Nabi Muhammad SAW masih ada, karena mereka di masa itu menyembunyikan kemunafikannya, sedangkan pada hari ini mereka menampakkannya. Kemunafikan ini jelas bertentangan dengan kebenaran iman dan kesempurnaannya, sedangkn kemunafikan itu tersembunyi. Manusia yang paling jauh dengan kemunafikan adalah orang yang paling khawatir terhadapnya, sedangkan orang yang paling dekat dengannya adalah orang yang menganggap dirinya bersih dari kemunafikan.

Al Hasan Al Basri, saat ada yang bertanya tentang orang munafik, mengatakan, bahwa dimasa sekarang tidak ada kemunafikan. Al Hasan menjawab, wahai sudaraku, seandainya orang-orang munafik telah binasa, tentu akan merasa kesepian di jalan. Juga, seandainya semua org munafik mempunyai ekor, tentu kita tidak dapat menginjaklkan kaki-kaki kita di muka bumi ini. Wallahu a'lam bish-shawab.*