Rahasia Empat dan Do'a -->

Advertisement

Rahasia Empat dan Do'a

Admin
Senin, 30 April 2018

Bulan-bulan haram adalah empat, malaikat-malaikat pilihan ada empat, kitab diturunkan Allah SWT paling mulia ada empat, anggota wudhu' ada empat. Yang paling utama dari tasbih ada empat kalimat, Subhanallah wal hamdulillah wa laa ilaaha illallahu wallahu akbar. Dasar hitungan juga ada empat, satuan, puluhan, ratusan dan ribuan. Waktu-waktu ini juga ada empat: jam, hari, bulan dan tahun. 

Musim-musim dalam setahun ada empat, musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. Cuaca ada empat, yaitu panas, dingin, basah dan kering. Yang berkuasa juga di dalam tubuh kita ada empat unsur yaity, shafra (dari empedu), sauda' (dari limpa), darah dan lendir (dahak). Khulafaur Rasyidin juga ada empat, yaitu: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali semoga Allah SWT melimpahkan ridha-Nya kepada mereka.

Selanjutnya, Ad Dailami telah meriwayatkan melalui Aisyah ra. yang telah menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Allah melimpahkan kebaikan dalam empat malam dengan betul-betul melimpah, malam hari raya Adha, malam hari raya fitri, malam nishfu (separuh) Sya'ban dan malam pertama dari bulan Rajab."

Ad-Dailami telah meriwayatkan pula lengkap dengan sanadnya melalui Abu Ummah ra dari Rasulullah SAW yang telah bersabda, "Ada lima malam yang dipanjatkan di dalamnya tidak akan ditolak, yaitu malam pertama dari bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, malam Jumat, dan dua malam hari raya." Dengan catatan mengikuti tata cara Rasulullah SAW dan ikhlas. Wallahu a'lam.*